Liên lạc

Hồ sơ công ty

Địa chỉ

Danh sách địa chỉ của văn phòng kinh doanh và nhà máy

Trụ sở chính

5F Eslead BLDG, Honmachi, 1-4-8 Honmachi, Chuoku Osaka, Japan
541-0053

TEL(06)6261-8881 / FAX(06)6261-5510

Trụ sở Osaka
(Bộ phận dây cáp điện và Polymatech)

5F Eslead BLDG, Honmachi, 1-4-8 Honmachi, Chuoku Osaka, Japan
541-0053

Electric Wires Division
TEL(06)6261-8884
FAX(06)6261-5550

Polymatec Division
TEL(06)6261-8885
FAX(06)6261-5570

Map

Chi nhánh Tokyo
(Bộ phận dây cáp điện)

6F Lealuck-daiichi Bldg.,1-2-1,Nihonbashikakigara-cho, Chuo-ku, Tokyo 130-0014

TEL(03)6897-8660 / FAX(03)6897-8665

Map

Chi nhánh kho Tokyo
(Bộ phận dây cáp điện)

Japan Johoku Distribution Center E, Keihin Corporation, 7-3-5 Ayase, Adachi-ku, Tokyo 120-0005

TEL(03)6802-6612 / FAX(03)6802-6613

Map

Chi nhánh Tokyo
(Bộ phận Polymatech)

8F Imon Kodenmacho Bldg., 4-1 Nihonbashi Kodenmacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0001

TEL(03)6897-8663 /  FAX(03)6897-8664

Map

Chi nhánh Kyushu (Bộ phận dây cáp điện)

1-9-19 Nanokawa, Minami-ku, Fukuoka 815-0081

TEL(092)526-2615 / FAX(092)526-2781

Map

Chi nhánh Nagoya (Bộ phận dây cáp điện)

402, Issha Plaza,1-253 Takayashiro, Meito-ku, Nagoya 465-0095

TEL(052)760-4636 / FAX(052)760-4637

Map

Nhà máy Shiga (Sản xuất dây cáp điện)

1061-3 Kooji, Konan-cho, Koka-shi, Shiga 520-3306

Map

Nhà máy Habikino (Sản xuất Polymatech)

534 Kawaharajo, Habikino-shi, Osaka 583-0867

Map

Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ

1061-3 Kooji, Konan-cho, Koka-shi, Shiga 520-3306

Map

Công ty liên kết

Sau đây là danh sách các công ty liên kết của Tập đoàn Mitsuboshi.

Silver Steel Machinery Co., Ltd

Lealuck-daiichi Bldg.,1-2-1,Nihonbashikakigara-cho, Chuo-ku, Tokyo 130-0014

TEL(03)5651-7220 / FAX(03)5651-7221

Click here to go to the website of Silver Steel Machinery Co., Ltd.

Map

Mitsuboshi Philippines Corporation

Lot11 Block12 First Cavite Industrial Estate
Brgy.Langkaan, Dasmarinas, Cavite ,Philippines 4114

Tel:+63-46-402-0552 / +63-46-402-0723
Fax: +63-46-402-0242

Map

Nhà máy Honjo / Nhà máy Kodama

632-1 Shimonodo, Honjo City, Saitama Prefecture 367-0063

Map

Công Ty TNHH Kanashindosho

〒580-0045 
1-357-1 Miyakenishi, Matsubara City, Osaka Prefecture

TEL(072)331-2545 / FAX(072)336-1511

Map